info@helyettesszulo.hu

Főoldal »

Hasznos jogszabályok

235/1997.(XII.17.) Kormányrendelet a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról

2014.03.13.

Szolgáltatók által kitöltendő adatlapok helyettes szülői gondozás esetén. IX. sz. adatlap. Törzslap. Egészségügyi lap. Egyéni gondozási-nevelési terv átmeneti gondozás esetén. Helyzetértékelési lap átmeneti gondozás esetén.


1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

2014.01.02.

A helyettes szülői gondozás: a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások egyik formája a gyermekek átmeneti gondozása keretein belül, igénybevétel, tájékoztatás, kapcsolattartás, megszűnés módja, önkormányzatok feladatai, ellátásuk módja, finanszírozási szabályok, szülők által fizetendő térítési díj összege.


369/2013.(X.24.) Kormányrendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről

2014.01.01.

Szolgáltatói nyilvántartás. Működési engedély beadása, módosítása, törlése. Ellenőrzés.


328/2011.(XII.29.) Kormányrendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások, és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról

2013.12.30.

Szülők által fizetendő térítési díj megállapításának szabályai. Adatlapok: jövedelemnyilatkozat, térítési díj nyilvántartása, ellátási napok nyilvántartása.


1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szt.)

2013.12.30.

Jövedelem, működési nyilvántartás, ellátási szerződés.


15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről

2013.12.29.

Gyermekjóléti szolgáltatás, feladatok. Gyermekek átmeneti gondozása. A helyettes szülő feladatai. Teljes körű ellátás, gondozás, nevelés. Szakmai létszám, munkaköri előírások. Zsebpénz-nyilvántartás.


8/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról

2013.12.29.

Adatküldés a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet működési nyilvántartásához.


29/2003.(V.20.) ESzCsM rendelet a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról

2013.12.28.

Helyettes szülő képzési követelmények, tematika.


2013. évi CCXXX. törvény Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről

2013.12.21.

Helyettes szülői díj összege. Átmeneti gondozás normatív támogatásának összege 2014-ben.


2009. évi CXXX. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről

2009.12.29.

Helyettes szülői díj összege. Átmeneti gondozás normatív támogatásának összege 2010-ben.


2008. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről

2009.01.05.

Helyettes szülői díj öszege, átmeneti gondozás normatívája.