info@helyettesszulo.hu

Főoldal »

Hogyan lehet igénybe venni a helyettes szülői szolgáltatást?

A gyermekvédelmi törvény a helyettes szülői gondozást a gyermekjóléti alapellátások közé sorolja, mint a gyermekek átmeneti gondozásának egyik lehetséges formáját. A helyettes szülői szolgáltatás biztosítása a települési önkormányzat kötelező feladata, amit azonban más szervezettől is megrendelhet, nem csak saját szervezésben valósíthat meg. 

Az elhelyezést a szülő kérheti, ha egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt gyermeke nevelését a családban nem tudja biztosítani, és természetes támaszaira (család, barátok) sem tud támaszkodni a gyermek felügyeletének megoldásában. Időtartama a szülő kéréséhez igazodik: néhány nap, néhány hét, néhány hónap, de legfeljebb egy év lehet, amely hat hónappal vagy a tanév végéig meghosszabbítható. A szülő gyermeke ellátásában munkaidejéhez igazodóan részt vesz.
 
Igényelni az illetékes gyermekjóléti szolgálatnál, önkormányzatnál vagy közvetlenül a szolgáltatónál lehet.