info@helyettesszulo.hu

Főoldal »

Szakmai anyagok, tanulmányok

Bányai Emőke: Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások

Gyermekvédelem vagy családmegtartás? Fogalmak és definíciók. Paradigmaváltás a fejlett országok gyakorlatában. A segítő szakmák család-fogalma. A krízis fogalma. A célcsoport: a családmegtartó szolgáltatásokat igénybe vevő családok jellemzői. A családokat támogató szolgáltatások integrációja. A családmegtartó szolgáltatások kontextusa. Előzmények. A családmegtartó szolgáltatások helye a családoknak szóló szolgáltatások rendszerében. Definíció, alapelvek és értékek. A családmegtartó szolgáltatások elméleti háttere és módszertana, fajtái, értékelő kutatások. Új tendenciák a családok intenzív segítésében, 1990-től napjainkig. Család-csoportokkal végzett, intenzív terápiás beavatkozások. A videotréning és az intenzív családmegtartó szolgáltatások kombinációja. Intenzív családsegítés a család átmeneti elhelyezésével. Korai beavatkozási program a csecsemők és kisgyermekek elhanyagolásának és bántalmazásának megelőzésére. Szociálpedagógiai intenzív gondozás: nappali csoportok, családsegítés. Intenzív szociális munka-szolgáltatások rokon területeken: közösségi pszichiátria és menekült családok segítése. A családtámogatás törvényi szabályozása, országos szintű projektek. Intenzív családtámogató szolgáltatások Magyarországon. Előzmények. A magyar gyermekvédelem közelmúltja. A családmegtartás filozófiájának érvényesülése a magyar gyermekvédelmi törvényben. Az intenzív családtámogatás gyakorlata. Módszertani megjegyzések. Mi tekinthető intenzív beavatkozásnak? Az intenzív szolgáltatások célcsoportja, lehetőségei és korlátai, szervezési kerete. A specializálódás felé. Párhuzamos szolgáltatások. (ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék - PhD dolgozat, Bp. 2004.)

Bányai Emőke doktori disszertációja (Megnyitható)